PRINT SEND TIL EN VEN
Rønde Vandværk

Rønde Vandværk.


Rønde Vandværk er ved at overgå til elektroniske vandmålere. Små 900 ud af vore 1342 forbrugere kører elektronisk. Vi fortsætter udskiftningen løbende over året.

Vi arbejder med at finde vandspild på ledningsnettet. Pt har vi en utæthed på >10%. Hvilket modsvarer, at vi mister over 16.000.000 L vand om året.
Altså et gennemsnit på over 1.820 liter i timen.
Konklusion går på, at fra vores hovedledning går der ved ældre huse et jernrør ind til vandmåleren. Dette jernrør er utæt! Spildet er hovedsagelig fra 
vores hovedledning og ind til borgerens vandmåler.
Derfor vil der fremadrettet ved renovering, hvor jernrør findes, etableres målerbrønd, hvis ikke borgeren vil udskifte forbindelsen fra stophane til vandmåler.
Borgeren ejer forbindelsen fra stophane og har pligt til at sikre, at der ikke sker vandspild.

Er man i tvivl om dette, da tag kontakt til vandværket. 

Der afholdes ordinær generalforsamling

25. marts 2019 kl. 19.30

Rønde Idrætscenter

Skrejrupvej 9 B  8410  Rønde

Se indkaldelse her

Aktuelt

Driftsstatus :

Alt ok, men der graves stadig omkring Molsvej. :)

Kontakt

Kontakt til Rønde Vandværk:


Rønde Vandværk
Skolevej 40
8410  Rønde
Tlf. 86372168
 

Email: roendevand@mail.dk